God nettdekning i heile kommunen vil koste over 50 millionar kroner: – Det er ikkje forsvarleg å bruke så mykje

INFRASTRUKTUR: Koronautbrotet viste med all mogleg tydelegheit kor dårleg stilt det er med nettdekninga i dei indre delane av kommunen vår. Men det vil koste å gjere noko med det.