Gjer seg klar til byggestart i Haukå

HAUKÅ: Ein større del av produksjonen av laks skal gjerast på land, som del av løysinga for å få bukt med lakselusa.