«Gjennomføring av kommunestyremøta er eit kollektivt ansvar»

Av

Eit av innspela eg la mest vekt på i haust då eg bad om innspel frå kommunestyret om korleis vi skulle gjennomføre møta, var Sunniva Oldeide sitt ønskje om at møta var på dagtid.