– Gjenbruksstasjonen vil øydelegge garden vår

RUGSUNDØY: – Gjenbruksstasjon og omlastingsstasjon for slam vil komme berre 350 meter i luftlinje frå gardshusa våre. Det blir svært lite hyggeleg å ha det så nær.