Sterkt kritisk til Gartnerihagen-planane

Fylkesmannen meiner planforslaget for Gartnerihagen er for stort og urealistisk, og tvilar på om tomta til Rognaldsen gartneri er eigna for utbygging.