Gardsmat-produsent ser lyset i korona-tunnelen

REKSTA: Gardsmatprodusentane mista tilgang til festivalar og marknader grunna naudsynte korona-tiltak. – Men det ser lysare ut no, seier Anita Øygard.