Fylket dryssa pengar over to viktige vegprosjekt i Bremanger og Kinn

SAMFERDSLE: Onsdag fordelte hovudutval for samferdsle og mobilitet nesten 23 millionar kroner.