Fylkesting i Florø

Artikkelen er over 2 år gammel

Tysdag er det fylkestingsmøte på Quality hotell i Florø frå klokka 10.

DEL

Tysdag er fylkespolitikarane samla til tingsete i Florø.

Følg sendinga her: Fylkestinget

Agenda:

Fylkesting 17.oktober 2017

- Varaordførar i Flora kommune, Jan Henrik Nygård, helsar tinget
- Utdeling av Trafikktryggingsprisen 2017
- Utdeling av Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2017
- Innlegg ved Ungdomspolitisk utval
- Lansering av fylkessoga

Handsaming av saker:

28/17 Val av ny varamedlem til kontrollutvalet
29/17 Førdepakken - vurdering av bompengetakstar
30/17 Kjøp av garden Nyheim i Aurland
31/17 Tunnelløysing fv. 303 Seimsdalstunnelen - val av løysing
32/17 Forsøk med delegering av mynde for utviklingsmidlar på bibliotekområdet
33/17 Vedtekter Marint - rekrutterings og kompetansehevingsfond (MAREKO)
34/17 Regional planstrategi - status og framdrift på prioriterte planarbeid
35/17 Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)
36/17 Eigarmelding 2017
37/17 Konsesjonskraft - vurdering av sikringsstrategien
38/17 Tertialrapport 2/2017
41/17 Regionreforma

Artikkeltags