Fylkestinget la 60 millionar kroner på bordet: – Ei julegåve for Eikefjord

EIKEFJORD: – Eit viktig steg nærare gang- og sykkelveg, seier grendelaget.