Fylkesmannen seier nei til Bremanger kommunes dispensasjons-nekt: – Vi stiller oss sjølve i eit dårleg lys, seier Sp-politikaren.

VINDKRAFT: Det er duka for ytterlegare strid når Fylkesmannen ber formannskapet i Bremanger behandle dispensasjonssøknaden for Bremangerlandet Vindpark om igjen.