Fylkesmannen flaggar ålegras-vern i Breivika

BREMANGER: Som venta spelar Fylkesmannen inn til arealdelen i ny kommuneplanen at område med ålegraseng bør skånast for byggetiltak.