Olefine (98) må bruke billig bordvifte når det 30 år gamle ventilasjonssystemet ikkje blir skifta ut

Dei eldre kosar seg, men får ikkje kjøle seg ned skikkeleg, sidan kommunen ikkje vil skifte ut eit 30 år gammalt ventilasjonssystem.