Men skulle du oppnå det den gangen, så måtte du bo slik at ungene enten stod i fare for å ramle utfor en fjellskrent eller bo midt i et sterkt trafikkert vegkryss. Litt overdrevet kanskje, men det var rift om de plassene som var, og kriteriene var strenge. Utsiktene for oss med småbarn som hadde behov for barnehageplass var dystre i overskuelig fremtid. Da ble ideen om Furuhaugane Barnehage født, og jeg skal gjøre et forsøk på å oppsummere 30 års historie på kortest mulig måte.

På det tidspunktet var jeg salgsleder i Vestlandshus Florø. Vestlandshus hadde nylig kjøpt tomten der barnehagen ligger, som da var et nedlagt gartneri. Planen var å bygge boliger der. Min far, Atle Trettevik, hadde mange års erfaring med andelsprinsippet gjennom sin jobb som forretningsfører i Florø Boligbyggelag. Han var også politisk engasjert, og hadde god innsikt i kommunens problemer med manglende barnehageplasser. Kombinasjonen av hans kunnskap, mitt behov for barnehageplass, Vestlandshus sitt behov for å bygge ut tomten, og ikke minst det skrikende behovet for flere plasser i Flora, førte til at I/S Barnehageutbygging ble etablert.

Selskapet hadde som formål å bygge den første private barnehagen i Flora, men da basert på andelsprinsippet. Det ble til andelslaget AL Furuhaugane Barnehage, og moroa var i gang. Gjennom tett dialog med daværende ordfører Odd Husebø/Flora kommune, aktivt salg av andeler og plasser til privatpersoner (en plass kostet den gang 27.000,-), bedrifter og kommunen, lot prosjektet seg realisere.

Kommunen drev på det tidspunktet en barnehage på Krokane, Myrsnipa, som holdt til i en tilårskommen brakkerigg der forholdene for å drive barnehage mildt sagt var begrenset. Det ble derfor inngått en avtale der vi tilbydde de ansatte jobb i den nye barnehagen. Selvsagt til de samme betingelser og tariffavtaler som i kommunale barnehager. Samtidig ville kommunen, gjennom sitt kjøp av plasser hos oss, kunne tilby barn og foreldre i Myrsnipa en langt bedre løsning.

Arkitekt Kjell Hareide ble engasjert, Vestlandshus var totalentreprenør og byggekostnaden ble beregnet til 6,2 mill. Den rammen klarte vi å holde, og finansieringen bestod av lån i husbanken og egenkapital.

I mai 1992 kunne vi endelig åpne porten og ta imot foreldre og barn. Det har vært mange utfordringer å håndtere gjennom disse 30 årene, men vi har fått det til. I dag er Furuhaugane Barnehage en bedrift med solid økonomiog supre ansatte, og det er vi stolte av!

Gratulerer med jubileet!