Full strid mellom entreprenøren og kommunen: Dette reinseanlegget luktar det rettssak av

FLORØ: Kinn kommune nektar å betale sluttoppgjeret for bygginga av kloakkreinseanlegget ved Kanalen.