Full påskeproduksjon av smittevernfrakkar

Damene i «Smittevernekspressen» er i full påske-produksjon for å gjere eigen kommune sjølvforsynt med smittevernfrakkar.