Fryktar skipsulykker, vil sprenge i fjellet rett over Skatestraum-tunnelen

BREMANGER: Det er ikkje plass for to større skip å passere kvarandre. No ber Kystverket vegstyresmaktene om deira risikovurdering av å sprenge rett over undersjøisk tunnel..