Fryktar at ein krisepakke for media kjem for seint

Av

Regjeringa blir beden av Stortinget om å lage ein krisepakke for media, slik at journalistar ikkje skal bli permitterte under koronakrisa.