STATISTIKK:  Samfunnet vårt er heilt avhengig av statistikkar og tal om det aller meste, slik vi ser eit døme på her, og Statistisk sentralbyrå er hovudleverandør av slikt. Likevel er det et ingen utanfrå som har interessert seg det ringaste for det indre livet i Statistisk sentralbyrå. Før no.
Privat

Fram til no har Statistisk Sentralbyrå blitt oppfatta som tørrare enn babytalkum

Av
Publisert