Ho er opptatt av ungdom, likar piggsvin, Peaky Blinders og våte og kalde kystbyar. Dessutan vil ho gjere Ola Teigen til rap-battle-ansvarleg i Arbeidarpartiet. Møt den yngste politikaren på Arbeidarpartiet si liste til kommunevalet, Frida Selvik frå Florø.

Her kan du høyre podkasten: