Frank Willy frontar nytt e-sportforbund i Vestland

Denne veka vart Vestlandet E-sport etablert, i eit unikt samarbeid mellom ulike aktørar på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Forbundet har aktørar i Florø, Bremanger og Deknepollen/Måløy.