Frank Willy er sikker på Frp-exit

I dag møtest landsstyret i Frp for å diskutere framtida til regjeringa. Frank Willy Djuvik meiner det er overveldande fleirtal blant veljarar og tillitsvalde for å bryte ut – og at dette må bety slutten for heile regjeringa.