Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde torsdag planane til regjeringa for vidare gradvis opning av samfunnet.

Hittil har det vore forbod mot å samlast meir enn fem personar, men frå 7. mai blir grensa auka til 50.

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følgjast. Arrangement utan ein ansvarleg arrangør er ikkje tillate, sa Høie.

Ifølgje dei nye reglane må det vere mogleg å halde avstand på minst éin meter, og ein ansvarleg arrangør må ha oversikt over kven som er til stades. På den måten vil ein kunne gjennomføre rask smittesporing dersom det er nødvendig.

Det betyr at konsertar, teater og andre arrangement vil vere mogleg å gjennomføre, så lenge kriteria blir overhaldne.

Regjeringa opnar òg for at det vil bli mogleg å samle inntil 200 menneske frå 15. juni. Det vil gjelde samvær som bryllaup, konferansar eller liknande. Høie understreka at avgjerda enno ikkje er teke, og at alt er avhengig av at smitten framleis er under kontroll.

Spørsmål om når ein kan auke frå 200 til 500, er det framleis inga avklaring på.