Marknadsaktørar forventar ein kilopris på rekordhøge 63,9 kroner for laks til neste år. Det er ein oppgang på nesten ti prosent frå snittet hittil i 2021.

På fiskebørsen Fish Pool blir laks for levering i 2022 handla til 63,90 kroner per kilo i snitt. Dette er ein oppgang på nesten ti prosent hittil i 2021, og er høgare enn rekordåret 2016, som enda på 63,13 kroner, skriv E24.

– Vi har sett dette kome ei god stund no, med tanke på at biomassen i Noreg og Chile indikerer avgrensa vekst neste år, og at etterspurnaden er såpass sterk, seier Alf-Gøran Knutsen, dagleg leiar i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Ifølgje Fish Pool-sjef Søren Martens er det hovudsakeleg to årsaker til at prisforventningane er høge.

– Det første er marknadsutviklinga under covid-nedstenginga i fjor, der ein såg at stengde restaurantar førte til at folk kjøpte og laga meir laks heime. I tillegg ser vi ein generell prisinflasjon på storfe og andre proteinprodukt som har gjort laksen meir konkurransedyktig i kjøledisken, seier Martens.

(©NPK)