Førdianar driv Ewos-transporten i Aquaship

FLORØ: Dei fem lokalt utvikla spesialskipa som fraktar Ewos-fôr, blir framleis drifta frå Førde, men er eigd av Aquaship i Kristiansund.