No blir bomringen i Førde truleg dyrare - månadsprisen kan hamne på over 1000 kroner

Av

Førdepakken får ikkje inn nok pengar frå bomringen. No foreslår Statens vegvesen å anten skru opp prisane eller heve passeringstaket per månad.