– Det er tragisk at vi ikkje klarer å oppretthalde dette tilbodet i Florø

Transportøren Per Bortheim driv stort ut frå Florø. Men framover må han bu seg på langt fleire turar til Førde.