Førde-handelen sviktar. Næringssjefen skuldar på politikarane

Av

FØRDE: Det er kanskje historisk: Omsetnaden i varehandelen i Førde er mindre enn året før. Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling, plasserer ansvaret hos politikarane.