Verkstadane har travle dagar med dekkskifte, men Karsten ordnar det sjølv: – Eg gidd ikkje bruke pengar på det

Fleire enn før betalar seg ut av dekkskiftet, det merkar i alle fall Førde Vulk.