Fleire reagerer på at ingeniør blir leiar for anestesisjukepleiarane i Førde

Av

Det har kome reaksjonar på at den nytilsette seksjonsleiaren ikkje har helsefagleg bakgrunn.