Mange bileigarar gjer dette – men det er ikkje lov

Av

Det blir vanlegare for bilsitar å endre på skilta sine. Det likar Vegdirektoratet dårleg.