For to år sidan flytta Julie (27) og Trond Ove (31) heim til Eikefjord. Men det var vanskelegare enn dei hadde trudd

EIKEFJORD: No jobbar dei i lag med grendelaget for å gjere det enklare å flytte heim att.