– For mange av oss handlar det om å overleve

FLORØ: Jan Henrik Nygård er leiar for Ventilasjon og blekkslagarbedriftenes landsforbund (VBL) som tel om lag 200 bedrifter i Norge. Dette er bedrifter som har mellom åtte og tolv tilsette. Mange av dei vil få banesår av korona-pandemien om ikkje regjeringa finn rette hjelpetiltaka.