Folkevalde og rådmann i Kinn kommune, opn auga

Av

Det frustrerar meg korleis heile prosessen med å danne Kinn kommune ser ut.