– Folk i dette området kan ikkje bu resten av livet på ein byggeplass

Florø manglar verken bustader eller tomter, då meiner eg så store inngrep som Gartnerihagen-prosjektet representerer blir for omfattande, seier Randi Aarre (Sp) i Plan- og Samfunnsutvalet.