Folk hamstrar varer, tomme hyller i butikkane: – Det er usolidarisk

FLORØ: Sjølv om ein samla daglegvarebransje og statsministeren sjølv har bede folk om å unngå hamstring av varer, så er det lange køar og tomme hyller i enkelte butikkar.