Offshore-trafikken frå Florø aukar med 50 prosent

FLORØ: Flytrafikken frå Florø lufthamn held fram med å auke. I oktober auka talet offshorereisande med 48 prosent, og talet flypassasjerar med fem prosent.