Florøværingane har hatt den største pol-auken i Sogn og Fjordane: – Det er spesielt ein ting det går mykje av

ALKOHOL: Vinmonopolet over heile landet har sett ein auke i salet sitt under koronautbrotet.