– Yrkesfag er viktigare no

TEMA: Det nye kompetansebarometeret til NHO er tydeleg, melder det nye NHO-teamet i Florø. Det er fagarbeidarar det er størst behov for.