ORDFØRAREN: – Endeleg! Vi har fått 100 prosent utteljing!

FLORØ: Dette har vore jobba for lenge, no helikopteret på plass, og vi har fått ein dato. No er det endeleg grunn til å sleppe jubelen laus, seier floraordførar Ola Teigen på telefon frå Trondheim.