– For meg var Intersport eit utstillingsvindauge. Eg handlar på nettet.

FLORØ: Fleire har tankar om kva som er årsaka til kva som skjedde med Intersport, og kva som vil skje seinare.