– Vi har både teikna, rekna og planlagt ei filetlinje i detalj

SLAKTERIET 30 ÅR: Å få større del av verdiskapinga lokalt betyr å starte foredling. Det har Slakteriet meir enn berre tenkt på.