Helsar våren velkommen ute – inne

FLORØ: Den store vårkonserten til Jomentum er eit ledd i arbeidet med å styrke paviljongen ved Lillevatnet som møteplass.