Det var Florø Rotary og filantropen Ole Stenbakk som i si tid laga plattingen på toppen som har gitt det populære turmålet universell utforming.

Så gav klubben kikkerten, og no har dei betalt for gapahuken som er komme opp.

– Innsats må komme einstad frå

– Det handlar om å gjere ein innsats for lokalsamfunnet du er ein del av, seier Kjetil Søvik, avtroppande president i Florø Rotary Klubb. Slik frivillig og dugnadsbasert innsats må komme einstad frå, og fasilitetane på toppen av Brandsøyåsen er det Rotary som har teke eigarskap til.

Presidentposisjonen går på rundgang i klubben, og no er det Øystein Hjertenes som tek over.

I dag er dei 24 medlemmer og dei ønsker å bli fleire.

– Vi ser gjerne at fleire ønsker å bli medlem hos oss. Det vi gjer er at vi har eit møte kvart onsdag der til dømes bedrifter presenterer seg. I høve til kommunevalet i fjor haust hadde vi ulike politikarar inne og journalisten Knut Magnussen som har dekka val i ei årrekke på besøk, seier Søvik.

Eit medlemskap i Rotary gir deg eit nettverk. Ikkje berre lokalt, men globalt og for mange har dette vore viktig byggestein i yrkeskarrieren.

Stipend til flink Florø-student

Den avtroppande presidenten seier at klubben i utgangspunktet er open for alle, men nokre verdiar skal ligge i botn.

For det handlar om å vere gagn for fellesskapet og ikkje berre seg sjølv.

– Verdiane er like aktuelle i dag. Dei aller fleste er engasjert i ulike andre område også. Veldig mange av dei som er i Rotary er også engasjert i andre frivillige lag og organisasjonar i lokalsamfunnet.

– Å bidra i klubben og lokalsamfunnet gir meining, seier Søvik. Det å gi stipend til ein flink student meiner han er meiningsfullt, for å ikkje snakke om studentutveksling som er noko dei har gjort i samarbeid med klubbar i andre land. Sist utveksling med Argentina.

Bistandsprosjekt

– Vi har no engasjert oss i ein barneheim i Kelme, vennskapsbyen til Florø. Her har Rolf Grønnevik vist eit spesielt engasjement og reiser dit kvar jul.

Dette er faktisk eit bistandsprosjekt, og vårt lokale engasjement har ført til at nye midlar har komme til. No har EU-midlar sikra at barneheimen er blitt rusta opp for 4–5 millionar kroner. Dette stadfestar at ein liten Rotary Klubb i Norge kan utrette mykje. I eit endå større perspektiv jobbar Rotary målretta med å utrydde polio. Takka vere innsatsen til internasjonale Rotary og mellom anna Bill Gates er det berre Afghanistan som har polio i dag.