Helge Vartdal stengde av kystradiostasjonen i Florø etter 40 års teneste.