Rår frå planarbeid for baneforlenging

Rådmann Knut Broberg meiner at ein ikkje bør setje i gang eit lokalt arbeid for å forlenge rullebana på Florø Lufthamn.