No kjem sikringa på plass

12. mai tok ein bil parkert utanfor samfunnshuset i Florø å trille. Den reiv med seg rekkverket ut i Markegata. Fem månader seinare kjem nytt rekkverk på plass.