Slang med leppa før den årlege revisjonen – måtte svømme til Rota

FLORØ: Då Bravo Seafood-damene leverte perfekt resultat, måtte Svein og Karl Petter leggje på svøm.