- Slakteriet er ein stabil og triveleg arbeidsplass

SLAKTERIET 30 ÅR: Det er ein språkmektig arbeidsstokk på 48 årsverk. Sjølve trekk dei fram miljøet og stabil tilgang på arbeid som grunnen til at dei har etablert seg i Florø.