Sterk auke i flytrafikken frå Florø - og hausten blir truleg enno betre

FLORØ: Mens dei fleste flyplassane i Norge har nedgang i innanlands flytrafikk, så aukar Florø-trafikken kraftig. – August såg bra ut, og september ser enno betre ut.