Vekst for Florø lufthamn i 2018

Flyplassen i Florø hadde totalt 134.941 passasjerar i 2018, ein auke på nærare fire prosent frå året før. Ved dei andre lufthamnene i fylket gjekk passasjertala ned.